Miljöanalys

Kanske har ni några växter som inte ser ut att trivas men ni vet inte varför?
Eller en rabatt som inte är så rolig som ni vill förändra men vet inte vad som skulle kunna trivas där?

Då kommer vi ut på hembesök och analyserar platsen muntligt. Vad är det för jord, är det blött, är det sol, köldhål? Med kunskap om vad platsen har för förutsättningar blir det lättare att få rätt växt på rätt plats, vilket i sin tur ger vackrare och mer hållbara planteringar.

Muntlig analys 1000:-/timme inom 3 mils radie från Åseda. Vid längre resor debiteras 50:-/påbörjad mil.

Idé, växtlista och planteringsskiss kan tilläggas i efterhand efter offert.